Hyresgästundersökning

Ta chansen!

I maj kommer du som hyresgäst återigen få en enkät med frågor som berör din lägenhet, vår service och ditt bostadsområde. För oss är det viktigt att du trivs med ditt boende och vi vill därför gärna veta hur vi kan utvecklas och bli bättre. Vi hoppas att du tar dig tid att svara på årets enkät.

AktivBo AB, ett företag med många års erfarenhet av hyresgästenkäter, har på nytt fått uppdraget att genomföra undersökningen. Företaget garanterar att alla svar behandlas anonymt. Numret som står på tryckt på enkäten behövs för att påminna dig, om du ännu inte hunnit svara.

Tack på förhand för din medverkan!

Kuvert