Hyresjustering 2017

I hyresförhandlingen mellan Vännäs Fastigheter AB och Hyresgästföreningen har en överenskommelse träffats om hyresjustering enligt nedan:

Från och med 2017-03-01: höjning 0,95 %

Från och med 2017-03-01 justeras arrendet för motorvärmarplats, carportplats, garageplats enligt nedan:

Arrende                                     1 mars 2017                             
Motorvärmarplats                    235 kr/mån
Carportplats                               350 kr/mån
Garageplats                                430 kr/mån

Från och med 2016-03-01 förändras det schabloniserade el-tillägget (enbart för Er som har inkluderat hushållsel i bostadshyran) enligt nedan modell:

El-schablon                               1 mars 2017                                 
1 Rok                                          180 kr/mån
2 Rok                                          230 kr/mån
3 Rok                                          280 kr/mån
4 Rok                                          320 kr/mån