Pålning inför bygge av hyreshus på Liljas väg 17

Under torsdag och fredag 22-23 september kommer Vännäs Fastigheter, genom entreprenören JSB AB, att börja arbetet med att påla inför uppförandet av ett flerbostadshus vid Liljas väg 17.

Pålningsarbetet kommer att pågå under vecka 38 och 39. Arbetet kommer att innebära en del störande ljud i området.

Om du har frågor kring bygget, kontakta:
Per Lundqvist
VD Vännäs fastigheter AB
tel: 072-519 44 91
per.lundqvist@vannas.se