Vännäs Fastigheter - ny medlem hos Byggvarubedömningen

Vi på Vännäs Fastigheter strävar efter att bygga hållbara bostäder varför vi blivit medlemmar i Byggvarubedömningen (BVB).
Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som består av stora aktörer på bygg-, fastighets och anläggningsmarknaden. De bedömer och tillhandahåller därefter information om miljöbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Byggvarubedömningen gör det enklare att bygga hållbart.

Mer information finns på www.byggvarubedomningen.se