Vännäs Fastigheter och Kaj Johansson Gruppen bildar gemensamt fastighetsbolag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kommunala fastighetsbolaget Vännäs Fastigheter och entreprenörsföretaget Kaj Johansson Gruppen avser att bilda ett gemensamt fastighetsbolag. Fokus är att utveckla kommersiella fastigheter inom Vännäs kommun. Det gemensamma bolaget kommer initialt att bestå av fyra kommersiella fastigheter om cirka 5 000 kvm som idag ägs av Vännäs Fastigheter.

  • Vi är oerhört glada att kommunens största privata företag vill hjälpa oss med att erbjuda effektiva lokaler till kommunens näringsliv. Vi anser att vi kompletterar varandra väl där vårt fastighetskunnande tillsammans med vår delägares kontaktnät och entreprenörsanda kommer att bidra till synergieffekter. Vår ambition är att utveckla kommersiella lokaler för att ge befintliga och potentiella hyresgäster möjlighet till expansion. Samtidigt hoppas vi på att samarbetet kan resultera i fler nyetableringar inom kommunen. Vi ser affären med tillförsikt då vi dels får in en stark aktör till vår lokala fastighetsbransch samt dels friställer likvida medel till nyproduktion, säger Per Lundqvist, vd för Vännäs Fastigheter AB
     
  • För oss känns det både bra och naturligt att få investera i den kommun där vi bor och bedriver vår verksamhet. Vi har redan tidigare fattat ett strategiskt beslut att investera i fastighetsbestånd varför den här affären faller väl in och fortsätter vara ett komplement till våra övriga affärsområden, säger Stefan Johansson, vd för Kaj Johansson Gruppen AB.
    Det underliggande fastighetsvärdet i det gemensamma bolaget bedöms uppgå till cirka 30 mkr med överlåtelsedag den 1 maj 2017. Kaj Johansson Gruppen AB kommer att vara majoritetsägare (51 %) och därmed även inneha majoritet i styrelsen. Verkställande direktör för det gemensamma bolaget kommer att vara Vännäs Fastigheters nuvarande verkställande direktör.

Transaktionen är villkorad kommunfullmäktiges godkännande den 5 december 2016.

Kontakt:
Vännäs Fastigheter AB                                                  Kaj Johansson Gruppen AB                                                               
Per Lundqvist                                                                 Stefan Johansson
Verkställande direktör                                                    Verkställande direktör
per.lundqvist@vannas.se                                               stefan@kajs.se
072-519 44 91                                                                0935-399 62