Vännäs Fastigheter säljer fastighet till Payback

Vännäs Fastigheter AB har sålt fastigheten Gärdet 7 vid Företagsvägen 3 i Vännäsby till det lokala grossistföretaget Payback AB. Planerad överlåtelsedag är den 1 juli 2017. Fastigheten kommer att bli köparens huvudkontor och lagerlokal. I dagsläget hyrs lokalen av Returcentrum, Vännäs kommun. I och med affären kommer den kommunala verksamheten Returcentrum att flytta in i Vännäs Fastigheters kommersiella lokal vid Företagsvägen 15 i Vännäsby. Flytten är planerad att ske under våren 2017.

  • Vårt uppdrag är att ge det lokala näringslivet bra förutsättningar för att utvecklas. Payback AB har haft en imponerande expansion och de behöver större konkurrenskraftiga lokaler. Vi är väldigt glada att företaget vill fortsätta att utvecklas inom kommunen och denna affär blir lyckad för alla parter. Vännäs Fastigheters fokusområde är expansion av privatbostäder varför det kapital som frigörs vid försäljningen kommer att satsas i nya privatbostäder, säger Per Lundqvist, vd för Vännäs Fastigheter AB

  • Vi ser stora möjligheter och utvecklingspotential inom vår nisch. Vi har dels en växande marknad i Sverige, dels en ny marknad inom våra nordiska grannländer samt USA som ökat kraftigt under våren. För att vi ska kunna utveckla företaget med fler anställda, utökat varulager samt installera en automatiserad förpackningslina är behovet stort på större ytor, vilket den nya fastigheten Gärdet 7 har på ca 2 000 kvm. Vi är glada för att kommunen varit tillmötesgående i vårt behov av lokal då det medför att kommunal verksamhet flyttar till andra lokaler, säger Robin Granberg, vd för Payback AB

  • Arbetsmarknadsenheten i Vännäs kommun bedriver bland annat verksamheten Returcentrum i Vännäsby. Vi har som mål att – Öka inkluderingen i samhället för kommunens medborgare, ökat antalet självförsörjande individer i Vännäs kommun samt vara delaktiga i att tillgodose Vännäs kommuns arbetskraftsförsörjning. Detta sker vid Returcentrums verksamhet genom ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Returcentrums nuvarande lokal är inte optimalt anpassad utifrån den verksamhet vi bedriver. Vi ser därför framemot att få tillgång till andra lokaler som bättre anpassas utifrån verksamheten, säger Karolina Johansson, Kommunchef för Vännäs kommun.

Försäljningen av lokalen ska godkännas av Kommunfullmäktige i Vännäs kommun 31 oktober.

Kontakt:

Vännäs Fastigheter AB                    Payback AB                                     Vännäs kommun
Per Lundqvist                                   Robin Granberg                               Karolina Johansson
Verkställande direktör                      Verkställande direktör                      Kommunchef
per.lundqvist@vannas.se                robin.granberg@payback.se            karolina.johansson@vannas.se
072-519 44 91