Bo-skola på Youtube

Kolla in våra instruktionsfilmer om hur det är att bo i lägenhet!
Informationen finns översatt till 5 olika språk.

Filmer med ett rött X är extra viktiga att ta del av.

Bo-skolan, boendeinformation på svenska (länk, YouTube)

Accommodation information in english (YouTube)

(YouTube) Arabiska

(YouTube) Dari

(YouTube) Tigrinja

(YouTube) Somaliska macluumaad guri