Länkar

Hyresgästföreningen  Förening för hyresgästernas rättigheter
SABO  Sveriges allmännyttiga bolastadsföretag
MSB  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Skatteverket  Folkbokföring
Försäkringskassan  Ansöka om bostadsbidrag
Vattenfall  El och elnätsavtal
Allmännyttan  Bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag.
Vännäs IT  Vännäs kabel-tv och internet
Vännäs Kommun  Vännäs Kommuns egna hemsida
Visit Vännäs  Upplev Vännäs