Om oss

Vännäs Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som är helägt av Vännäs kommun. Vi har fastigheter i Vännäs centralort, Vännäsby samt i Tväråbäck. Vi förvaltar sammanlagt cirka 46 000 kvm där 28 000 kvm utgör privatbostäder, 6 000 kvm utgör industribyggnader, 10 000 kvm avser särskilda boenden samt resterande ytor avser butiks- eller kontorslokaler.

Vi styrs övergripande av Vännäs kommun genom ägardirektiv. Vår ägaridé är förvaltning och uthyrning av väl underhållna fastigheter för en kostnad som möjliggör en sund ekonomi. Vår verksamhet ska bedrivas efter affärsmässiga principer.

Våra verksamhetsmål är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda konkurrenskraftiga lokaler till vårt näringsliv.

Broschyr om Vännäs Fastigheter

Välkommen in på ett besök så berättar vi mer.

Besöksadress: Östra Järnvägsgatan 9B, 911 81 Vännäs