Inflyttning

Det är mycket att tänka på när du är nyinflyttad – vad som finns var, vem du ska ringa när något händer, vem som har hand om vad. Här följer en lista över sådant som kan vara bra att tänka på när du flyttar in.

Nycklar

Första vardagen i varje månad räknas som inflyttningsdag. Från och med klockan 12.00 denna dag har du tillgång till din nya lägenhet. Om inflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton får du flytta in först nästkommande vardag.

Nycklarna till ditt nya boende kvitterar du ut hos Vännäs Fastigheter på Östra Järnvägsgatan 9B, tidigast 12:00. Ta med legitimation! Har du inte möjlighet att komma in och kvittera ut nycklarna själv måste den person du skickar i ditt ställe ha med sig en fullmakt. 

El

Du ansvarar för att beställa el till din nya lägenhet. Du ska ha två avtal - elnät och elhandel.
Elnätet ägs av Vattenfall och senast 5 dagar före inflytt skall anmälan från inflyttande hyresgäst vara Vattenfall till hands. Anmälan om flytt görs enklast på www.vattenfall.se eller på 020 – 82 00 00.

Besiktning

Du har rätt att kräva att lägenheten är i bra skick och ordentligt städad när du flyttar in. Om du upptäcker något fel i lägenheten utöver vad som är noterat i besiktningsprotokollet ska du kontakta Vännäs Fastigheter inom 7 dagar, annars kan du bli ersättningsskyldig för skadan/felet den dag du flyttar ut. 

Förråd

Det är viktigt att du tar rätt förråd när du flyttar in. Ta inte första bästa tomma förråd utan tag kontakt med din fastighetsskötare för att förvissa dig om att det hör till din lägenhet.
Köp ett hänglås och lås ditt förråd.


Hemförsäkring

Som hyregäst hos oss på Vännäs Fastigheter måste du ha en hemförsäkring. 

I ditt eget hem ska du självklart känna dig säker. Men det finns mycket som kan hända som inte du rår över. Exempelvis inbrott, brand och vattenskada. Därför uppmanar vi alla våra hyresgäster att teckna en bra hemförsäkring. Vi har ett samarbete med Länsförsäkringar som ger er 10% rabatt på en hemförsäkring. 

Hemförsäkring erbjudanden (PDF)