Här kan du göra en Felanmälan

Felanmälningar kan ringas in dygnet runt. Felanmälan via hemsidan kommer att lanseras hösten 2017. Vår ambition är att alla felanmälningar ska åtgärdas så snart som möjligt. I det fall en felanmälan inte kan avhjälpas inom närtid ska Ni som hyresgäst alltid erhålla återkoppling på när i tiden felet planeras att åtgärdas.

Felanmälan via telefon

Numret till felanmälan är 0935 - 140 14. Öppet dygnet runt!

——————————————————————————————————————————

Anmäl fel så snart du upptäcker dem
Du är skyldig att anmäla alla fel och brister som uppstår i din bostad eller lokal. Kontrollera exempelvis regelbundet så att inte elementen läcker. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.

Ohyra/skadeinsekter
Vännäs Fastigheter har avtal med Anticimex för bekämpning av skadedjur. Vid upptäckt av skadedjur ber vi er omgående kontakta Vännäs Fastigheter för bekämpningsåtgärder så att inte ohyran sprider sig.

——————————————————————————————————————————

Jouren åker ut vid fara för fastighet eller person. Till detta räknas t.ex. elfel, vattenläckage, större avloppsstopp och trasiga fönster.
Om du som hyresgäst ringer ut jouren i ett ej akut ärende kommer du att debiteras kostnaden för denna utryckning.

——————————————————————————————————————————

Prislista för tjänster som inte ingår i hyran