Registrera dig

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med är obligatoriska

 • Person/Orgnr:
 • Lösenord:
 • Mellan 6 och 20 tecken, bokstäver och siffror
 • Bekräfta lösenord:
 • E-postadress:
 • E-postadressen är ogiltig
 • Upprepa e-postadress:
 •  
 •  
 • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren noreply@vannas.se.
 • Jag/vi samtycker:

Genom att jag kryssar för JAG SAMTYCKER ger jag mitt fulla samtycke och godkännande, enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), till att Vännäs Fastigheter AB hämtar, lagrar, sparar, bearbetar, delar och behandlar mina lämnade och inhämtade uppgifter enligt nedanstående beskrivning.

Förutom den information som du själv lämnar inhämtar vi personuppgifter från bland annat kreditupplysningsföretag, inkassobolag, Kronofogdemyndigheten, referenspersoner, arbetsgivare och nuvarande hyresvärd. Vännäs Fastigheter AB, Östra Järnvägsgatan 9B, 911 81 Vännäs, organisationsnummer 556330-2016 är personuppgiftsansvarig. Vi delar dina personuppgifter med andra företag som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet som exempelvis bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag. Även personuppgiftsbiträden har tillgång till dina uppgifter. Det kan till exempel gälla företag som tillhandahåller IT-system, bredband eller el. Vi bearbetar också dina personuppgifter för affärsmässiga ändamål.

Samtycket gäller tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta oss på telefon 0935-140 51. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Se Så behandlar vi dina personuppgifter på vår hemsida för ytterligare information hur Vännäs Fastigheter AB behandlar dina personuppgifter.