Vännäs Fastigheter avyttrar fastighet till Vännäsföretaget Germ AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vännäs Fastigheter AB avser att överlåta fastigheten Åkern 1 vid Företagsvägen 12 i Vännäsby till det lokala grossistföretaget GERM AB. Planerad överlåtelsedag är den 9 januari 2017. GERM AB har sedan en längre tid förhyrt fastigheten.

  • Ett av våra uppdrag är att ge det lokala näringslivet bra möjligheter till att utvecklas. Vi ser väldigt positivt på att GERM förvärvar sina lokaler och därmed säkerställer sin närvaro på orten under lång framtid framöver. Vårt fokusområde är att producera flerbostadshus varför vi ser denna affär lyckad för båda parter. Det kapital som frigörs kommer uteslutande att satsas i nyproduktion, säger Per Lundqvist, vd för Vännäs Fastigheter AB

  • Vi är väl förankrade i bygden och vi vill fortsätta att växa med huvudkontor i Vännäsby. När vi fick möjligheten till att förvärva fastigheten kände vi direkt att det var rätt väg att gå. I och med affären har vi säkerställt en av pusselbitarna till att utveckla GERM AB i fortsatt positiv riktning, säger Martin Ohlsson, vd för GERM AB

Transaktionen är villkorad kommunfullmäktiges godkännande den 5 december 2016.

Kontakt:
Vännäs Fastigheter AB                                               GERM AB                                                
Per Lundqvist                                                              Martin Ohlsson
Verkställande direktör                                                 Verkställande direktör
per.lundqvist@vannas.se                                            martin.ohlsson@germ.se
072-519 44 91                                                             073-052 74 79