Vännäs Fastigheter skapar trygghetsboende med trivselvärd

2019-05-13

Vännäs Fastigheter har nyligen färdigställt sex lägenheter av ytor som tidigare nyttjats av hemtjänsten. Investeringen uppgick till 4,5 MSEK och utfördes av Vännfors Bygg AB. Bolaget erhöll 1,1 MSEK i statligt investeringsstöd för konverteringen.

Hyresrätterna ligger vid Södra Drottninggatan 6 i Vännäs. Tillsammans med hyresrätterna vid Kyrkogatan 8 utgör bostäderna, totalt 45 lägenheter, ett trygghetsboende för hyresgäster med särskilda behov.

  • Vi är mycket glada över att kunna erbjuda trygga boenden till personer med särskilda behov. Boendet är socialt hållbart med genomtänkta ytor för gemensamma aktiviteter som skapar trivsel, säger Per Lundqvist, vd för Vännäs Fastigheter.

Hyresgästerna erbjuds en trivselvärd som initialt är deltidsanställd om två timmar om dagen vars uppgift är att sprida glädje genom intressanta aktiviteter och utflykter. En avgift är beräknad utifrån en självkostnadsprincip om 325 kr inklusive moms per månad.

Kommunens hemtjänst och hemsjukvård är verksamma i komplexet vilket bidrar till ökad trygghet under dygnets alla timmar. Vännäs Frivilligcenter främjar gemenskap genom att arrangera sociala insatser i lokalerna, till exempel trivselträffar, körsång och bingo.

I inomhusanslutning till bostäderna finns en bemannad lunchmatsal som är öppen alla dagar. En trivsellokal, snickarbod och trevliga hörnor för samvaro ger sociala möjligheter.

Kontakt:
Per Lundqvist
Verkställande direktör
Vännäs Fastigheter AB
per.lundqvist@vannas.se
072-519 44 91

Vännäs Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som är helägt av Vännäs kommun. Bolaget har fastigheter i Vännäs centralort, Vännäsby samt i Tväråbäck. Vi förvaltar privatbostäder, industribyggnader särskilda boenden samt butiks- eller kontorslokaler. Våra verksamhetsmål är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda konkurrenskraftiga lokaler till vårt näringsliv.www.vannasfastigheter.se