Wendenes AB säljer industrilokal i Vännäs

Pressmeddelande

2018-09-04

Wendenes AB har sålt fastigheten Trinnliden 7:5 till Vännäs Taxi AB. Fastigheten är belägen vid Marahällans industriområde i Vännäs. Köpet genomfördes för en köpeskilling om 4,95 MSEK.

  • Affären är ett bra exempel på hur vi vill bidra till att utveckla Vännäs näringsliv. När en lokal aktör är intresserad av att förvärva våra fastigheter så vill vi givetvis hjälpa till om ersättningen är den rätta. Vi hoppas att Vännäs Taxi AB genom denna affär kan ta nästa steg i sin utveckling och att det dessutom möjliggör fler arbetstillfällen till området, säger Per Lundqvist, VD för Wendenes AB.

Trinnliden 7:5 är en industrilokal om cirka 1 500 kvm. Den är idag fullt uthyrd till Lackcenter AB och Vännäs Kommun. Vännäs Taxi AB tillträder under september månad.

  • Vi är glada över att förvärva en kvalitativ fastighet inom Vännäs centralort. Som ett led i fastighetsförvärvet avser vi även att köpa den kaross- och lackeringsverksamhet som hyresgästen Lackcenter AB bedriver i lokalerna. Vår avsikt är att utveckla verksamheten så att den blir ett bra komplement till vår bilverkstad, säger Mikael Eriksson, VD för Vännäs Taxi AB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:                                                
Wendenes AB                                       Vännäs Taxi AB
Per Lundqvist                                        Mikael Eriksson
Verkställande direktör                          Verkställande direktör
per.lundqvist@vannas.se                    mikael@mekonomenvannas.se
072-519 44 91                                       070-333 88 46


Wendenes AB
är ett nybildat fastighetsbolag (1 maj 2017) som är delägt mellan Vännäs Fastigheter AB och Kaj Johansson Gruppen AB med inriktning mot att utveckla Vännäs kommuns näringsliv genom att erbjuda kommersiella lokaler. Idag äger Wendenes AB fyra fastigheter. Läs mer på http://vannasfastigheter.se/artikel/wendenes-ab

Vännäs Taxi AB utför transporter åt allmänheten, däribland flygtaxi och färdtjänst samt bedriver en bilverkstad i Vännäs genom varumärket Mekonomen.